Privacy verklaring

Privacyverklaring vertaalbureau House of Words

 

Gegevens van de onderneming

Vertaalbureau House of Words is gevestigd op het adres Duinwijklaan 42, 1942 GC te Beverwijk. Telefoonnummer: 0251-829756, e-mailadres: info@houseofwords.nl

De website van House of Words is voorzien van een SSL-certificaat. Dit is te herleiden aan de ‘s’ in de URL (‘https’) van de website. Dit houdt in dat alle gegevens versleuteld verzonden worden. Verstuurt u dus persoonlijke gegevens via ons contactformulier of een persoonlijk document via het formulier ‘offerteaanvraag’, dan zijn uw gegevens goed beschermd.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Vertaalbureau House of Words verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:

 • uw naam en/of de naam van uw bedrijf
 • uw adres en/of het adres van uw bedrijf
 • het telefoonnummer van u of uw bedrijf
 • uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf
 • uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf
 • het BTW- en KvK-nummer van uw bedrijf

Vertaalbureau House of Words verwerkt, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens van o.a. (beëdigde) vertalers:

 • uw naam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres
 • uw bankrekeningnummer
 • uw BTW- en KvK-nummer
 • uw Wbtv-nummer
 • gegevens op tolkenpasje en/of identiteitsbewijs

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens als die voorkomen in de tekst die u door ons laat vertalen en/of bewerken.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden maken we gebruik van (beëdigde) vertalers, tolken, tekstschrijvers, redacteuren, voice-overs, voice artists en proeflezers. Voor een correcte bedrijfsvoering worden ook hun gegevens opgeslagen.

De personen die de (vertaal)werkzaamheden verrichten worden geacht discreet en zorgvuldig met persoonsgegevens van (potentiële) klanten, al dan niet in het document/de documenten beschreven, om te gaan.

House of Words sluit verwerkersovereenkomsten af met deze leveranciers. In deze verwerkersovereenkomsten verklaren zij dat ze de persoonsgegevens die wij met ze delen, op een adequate wijze beschermen en dat er met deze gegevens discreet zal worden omgesprongen.

Indien de klant via onze diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant House of Words tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

De klant, alsmede vertaalbureau House of Words, kan hier nog eens expliciet om verzoeken middels een non-disclosure agreement (NDA). Een klant van House of Words kan ons ook direct voorafgaand aan de opdracht verzoeken alle betrokkenen een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen.

Doel van het verwerken van deze persoonsgegevens

De persoonsgegevens in de bovengenoemde opsomming hebben wij nodig om contact met u te kunnen onderhouden en om u een factuur te kunnen sturen. De overige persoonsgegevens verwerken wij in opdracht van u en worden vrijwillig door u aan ons ter beschikking gesteld.

De persoonsgegevens van o.a. de (beëdigde) vertalers worden gebruikt voor het voldoen van rekeningen, het onderhouden van het contact en alle andere zaken die nodig zijn voor een zorgvuldige en goede bedrijfsvoering.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

Wij hebben de persoonsgegevens in de bovengenoemde opsomming nodig voor onze dagelijkse bedrijfsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om belastingaangifte te doen. De overige persoonsgegevens verstrekt u vrijwillig aan ons wanneer die voorkomen in een tekst die u door ons wilt laten vertalen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Vertaalbureau House of Words beschikt niet over computerprogramma’s of automatiseringssystemen waarmee geautomatiseerde verwerkingen worden uitgevoerd.

Bewaartermijn

Als gevolg van belastingwetgeving zijn wij verplicht factuurgegevens 7 jaar te bewaren. Voor vertalingen geldt dat wij na levering de vertalingen bewaren op een veilige plek. Om deze plek te bereiken zijn 3 verschillende wachtwoorden nodig. Eén voor het inloggen op ons netwerk, één voor het inloggen op één van onze computers en één voor het inloggen op ons opslagsysteem waar betreffende materiaal wordt opgeslagen.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving of wanneer het noodzakelijk is, omdat we anders uw (vertaal)opdracht niet kunnen uitvoeren.

Voor de mensen die de werkzaamheden voor ons uitvoeren geldt nagenoeg hetzelfde. Wanneer uw gegevens gedeeld moeten worden, (voorbeeld: een notariskantoor heeft een kopie tolkenpasje en een kopie rijbewijs nodig van de beëdigd tolk t.b.v. het voorbereiden van een akte) dan zal dit altijd eerst met betreffende persoon, in dit geval de tolk, overlegd worden.

Inzien van gegevens

U kunt ons elk moment vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen.

Aanpassen van gegevens

U kunt ons elk moment vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen aan te passen.

Verwijderen van gegevens

U kunt ons elk moment vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen te verwijderen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een verzoek bij ons indienen om u een computerbestand te sturen waarin alle persoonsgegevens vermeld staan die wij van u hebben verzameld.

Verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht

Als u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht wilt indienen, stuur dan een e-mail naar info@houseofwords.nl. U krijgt altijd binnen vier weken een reactie op uw verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Vertaalbureau House of Words heeft diverse maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De bestanden op onze computers worden met diverse, regelmatig veranderende wachtwoorden, een virusscanner en een firewall beveiligd.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

Hans van Dort, de eigenaar van vertaalbureau House of Words, is bij vertaalbureau House of Words verantwoordelijk voor privacy- en gegevensbescherming. Mocht u contact met hem willen opnemen dan kan dat, bij voorkeur per e-mail: info@houseofwords.nl

Klachten

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Vanuit vertalingen naar meer!

Marketing Manager ITQ (29-7-2021)

“ITQ heeft zich ontwikkeld tot een zeer doelgerichte, flexibele VMware partner. We helpen onze opdrachtgevers van strategie tot uitvoering met onze oplossingen. Ons doel is eenvoudig en duidelijk: de beste VMware-kennispartner worden. We kunnen dat maar op één manier realiseren en dat is met de beste en meest toegewijde werknemers, partners en leveranciers werken die er zijn.

Met House of Words zijn we gestart met diverse vertalingen van/naar Nederlands, Engels en Duits. We willen goede vertalingen, maar ze hoeven niet altijd letterlijk te zijn: we willen vertalingen waaruit de strekking van de tekst blijkt in de woorden die passen in die taal en bij ons publiek. De vertalers van House of Words denken na over de teksten en geven hierbij suggesties.

Op dit moment wordt het merendeel van ons vertaalwerk door House of Words verzorgd en inmiddels hebben we de samenwerking uitgebreid naar het opstellen van klant-referenties. House of Words neemt de klant-interviews af en levert de teksten, geschreven in de taal van de klant. Daarnaast laten we diverse teksten bewerken, zodat ze voldoen aan ons Messaging Framework.”

 

Snel, vakkundig en een goede prijs

 

“Snelle reacties, vakkundig advies & resultaat en levert werk vaak eerder op dan de afgesproken deadline.
House of Words denkt mee met elke tekst en geeft zinvolle verbeteringen en opmerkingen. Een aanrader voor iedereen!!”

 

Vertalingen Nederlands – Engels (VS) en Engelse teksten redigeren

Dhr. M. Pater (29-10-2018)

“Onze ervaringen met House of Words zijn erg goed. 

We hebben zowel teksten vanuit het Nederlands naar het 

Engels laten vertalen als Engelstalige teksten laten redigeren. 

Op beide gebieden heeft House of Words professioneel werk 

geleverd en voor ons was de snelheid waarmee de diensten 

geleverd werden extra fijn.”  

 

Snel en flexibel

Tender manager Ballast Nedam (10-9-2018)

“Voor een internationale tender hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Tenders zijn dynamisch en daardoor onderhevig aan verandering. House of Words was flexibel om ook in het weekend extra werkzaamheden te verrichten. Zeer tevreden over het resultaat.”

 

Vakkundige spoedvertalingen voor een nette prijs.

Advocatenkantoor te provincie Utrecht op 5-10-2017 (wenst anoniem te blijven)

“Al meerdere keren hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words.
De communicatie loopt immer vlot, snelle verwerking en een zeer vakkundig resultaat voor nette duidelijke prijzen.
Wij zijn zeer tevreden.”

Snel en zeer goed werk!

Team DealQlub (Vertaalopdrachten Nederlands - Frans van 17 januari 2017 t/m 4 juli 2017)

 

“Wij hebben de samenwerking met House of Words als zeer prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en indien nodig meegezocht naar oplossingen. Afspraken worden nagekomen en het scherpe tarief maakt het plaatje af. Wij zijn zeer tevreden!”

Team DealQlub

Vakkundig en snel.

Nicanor B. (Beëdigde vertalingen Nederlands-Engels (VS) en Nederlands-Spaans)


“Ik heb House of Words leren kennen als een vakkundig, snel, grondig werk leverend bedrijf en de service is uitstekend.
House of Words heeft inmiddels 4 vertalingen in het Engels en 1 in het Spaans voor mij naar alle tevredenheid uitgevoerd.
De service en de leveringsstiptheid zijn voor mij in alle gevallen uitstekend geweest, waarbij ze zelfs mijn vertaling op de post naar Spanje hebben verstuurd en ik deze snel heb ontvangen.
Ik zou House of Words aan vrienden en of familie adviseren.
Topwerk!”

Een aanrader voor elk vertaalwerk.

M. van Rooijen, Zoover International

zoover-nl

“Mijn ervaring met House of Words is erg goed. Dit vertaalbureau bewijst elke keer met toewijding en accuratesse  vertaalopdrachten van een goede kwaliteit te leveren. Communiceren gaat snel via mail of Skype. Spoedopdrachten en vreemde talen zijn geen probleem. Een aanrader voor elk vertaalwerk.”

 

Snelle, betrouwbare en persoonlijke service.

C. Kraan, (AanZee/Villa XL/CampingXL/ArdennenXL/CuraçaoXL)

Aanzee_logo_white

“Snelle, betrouwbare en persoonlijke service. We hebben jaren samengewerkt met House of Words en altijd naar volle tevredenheid!”

 

Goed, snel en voordelig!

Barend Linskens, Metamorfose Chroomtechnologie

Metamorfose Chroomtechnologie logo_klein

“Ons bedrijf heeft veel internationale klanten die hun producten willen laten verchromen. Om ook hen goed te informeren via onze website, hadden we zelf de teksten al vertaald. Maar we wilden zeker weten dat de tekst correct was. Dus hebben we House of Words gevraagd deze vertalingen te corrigeren. En dat hebben ze perfect gedaan. Hun pluspunten: goed, snel en voordelig!“

Flexibel tegen een scherpe prijs.

drs. J. Leeuwis, Alpine Hearing Protection.

“Geen woorden, maar daden? House of Words is onbekend met dit gezegde en laat zien dat daden leiden tot woorden.

Snelle reactie, levering, flexibel en altijd beschikbaar waar een scherpe prijs tegenover staat. Kritiek behandelen zij als feedback en reageren adequaat.”

 

 

 

 

 

Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd.

E. Smitt, tekstbureau Quibble

quibble

“Ik werk met veel plezier samen met House of Words. Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd: daar kan ik mee aankomen bij mijn klanten!”

Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking!

S. Bertuch Managing Director, Talenpalet

talenpalet

“Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking! Ik hoop dat we in de toekomst nog vaker mogen samenwerken!”

Professionele vertaling t.b.v. onze buitenlandse klanten.

R. Stalman, De Rederij- www.derederij.nl

rederij

“Ik ben zeer tevreden over de vertaling, de snelheid waarmee het gedaan is en de prijs-/kwaliteitsverhouding. Ik heb redelijk veel buitenlandse klanten en kom met goed vertaalde algemene voorwaarden professioneel over.”

Erg goed bevallen!

P.Baas, Shop Perfectly Basics

logo-perfectlybasics

“Erg goed bevallen de eerste klus. We zullen in het nieuwe jaar nog zeker vaak gebruik van jullie maken!”

Aangenaam verrast met snelheid en kwaliteit vertaling.

W. van der Plas, SkyBrokers

logo Skybrokerslogo-Skybrokers

“Wij waren aangenaam verrast met de snelheid en kwaliteit van de geleverde diensten. Onze leveringsvoorwaarden zijn cruciaal voor onze internationale klantenkring en hebben daarom deze in professioneel Engels laten vertalen door House of Words. Voor meer vertaalwerk zullen wij ons zeker weer melden.”

Onze vertaalde tekst werd goed ontvangen.

Kees van Wijngaarden, SportsBall B.V.

Logo NSD Powerball

“House of Words heeft voor ons een flyer vertaald naar het Japans. Daar ik de taal zelf niet beheers vond ik het fijn dat de tekst daar goed ontvangen werd. De vertaling werd ruimschoots binnen de afgesproken termijn opgeleverd en bovendien was de samenwerking uiterst plezierig te noemen.“

Een betrouwbaar vertaalbureau.

G. Melissopoulos, MVH Networks

mvh

“House of Words heeft zich tot een betrouwbare bondgenoot van MVH Networks ontwikkeld en is volledig toegerust om meertalige vertalingen uit te voeren voor iedere website. Ze kunnen snel voor een duidelijke offerte zorgen. De combinatie van een professioneel resultaat, het zich houden aan strakke deadlines en een redelijke prijs, maken House of Words tot een uitstekende partner.”

Kwaliteit en snelheid vertalingen goed. Verder zeer klantgerichte service.

N.v.d.E te Utrecht

“Voor de vertaling van een aantal wetenschappelijke teksten (NL) naar het Engels, hebben wij House of Words benaderd. Vanwege de inhoud was onze wens een vertaler te gebruiken met een academische achtergrond in de organisatiepsychologie. Dat was geen enkel probleem, waardoor de teksten niet alleen op het gewenste wetenschappelijke niveau vertaald konden worden, maar ook met de juiste vaktermen.

Door de kwaliteit en snelheid van de vertalingen, alsmede de zeer klantgerichte service zijn wij bijzonder tevreden met House of Words”.

Bijzonder professionele benadering.

P. Beens, Write-it Communicatieve Dienstverlening

Logo Write-it

“Voor het proeflezen van een vertaalde folder hebben we gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Het resultaat was van een zeer hoog niveau en bracht de boodschap precies zo over zoals deze bedoeld was. De benadering van House of Words is bijzonder professioneel en getuigt van hoog niveau. In de toekomst zullen we absoluut vaker gebruik maken van de geboden diensten!”

Goede ervaringen vertaling NL – VS (medisch).

W. Tuinebreijer, Wijk aan Zee

“Ik heb goede ervaringen met House of Words.”

House of Words blijft in de toekomst onze partner!

R. den Ouden, CSH Automatisering

CSH Automatisering

“Snelle service. House of Words heeft de website van onze klant vertaald vanuit het Nederlands naar Engels, Noors en Duits. Dit ging voorspoedig, al binnen enkele dagen ontvingen wij de engelse versie. En niet veel later de Noorse en Duitse versie. House of Words blijft in de toekomst onze partner!”

Wij kunnen hun diensten van harte aanbevelen.

S. Vriesema, ‘Applicatie en Zo’ - www.applicatie-en-zo.nl

Applicatie-en-zo

“Wij kennen de mensen achter vertaalbureau ‘House of Words’ en kunnen hun diensten van harte aanbevelen. Iedere vertaling, naar welke taal dan ook, zal met de grootste zorg uitgevoerd worden. Als één van onze klanten een vertaling of bijvoorbeeld een transcriptie nodig heeft, zullen wij hen zeker doorverwijzen naar dit vertaalbureau. Ook voor tekstredactie en proeflezen kan men bij hen terecht.”

Offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.

M. Verkaik, Lievers Holland

Lievers Holland_logo

“House of Words heeft veel naar het Engels en Duits vertaald voor onze website. Het was een prettige samenwerking; offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.”

Lesmateriaal in een aantal wereldtalen vertaald.

A. Appel, Ik wil naar Nederland

De vertalers van House of Words hebben voor ons in een aantal wereldtalen lesmateriaal vertaald. Het ging om zinnen en woorden. Het materiaal moet buitenlanders helpen om Nederlands te leren. Het product kan worden bekeken via www.toetsgesprokennederlands.nl. Wij zijn zeer tevreden en zullen in de toekomst zeker weer gebruik maken van House of Words!

House of Words verzorgt met regelmaat vertaalopdrachten voor ons.

R. Tholenaar, RITHOtekst

logo RITHOtekst

“House of Words verzorgt voor RITHOtekst Communicatie & Media B.V. met regelmaat vertaalopdrachten. Recente voorbeelden zijn een speciaal meertalig jubileummagazine voor een multinational uit de foodsector en een drietalige brochure voor een gerenommeerde machinefabriek en instrumentenmaker. Kijk voor meer informatie op www.rithotekst.nl“.

Zeer tevreden over snelheid en kwaliteit vertaalwerk.

Hans van der Rijst, AVR Vision Consult B.V.

AVR-kwaliteitsmanagement

“Wij zijn zeer tevreden over de snelheid van leveren en de kwaliteit van het vertaalde werk. Fijn dat House of Words haar afspraken zo goed nakomt. Een échte aanrader!”

Vertaling Nederlands – Frans.

O. Bakker en H. Mutsaers (particulieren)

Wij hebben een vertaling vanuit het Nederlands naar het Frans laten maken in verband met de verkoop naar Frankrijk van een woonschip. Het was een juridisch en technisch ingewikkeld verhaal, maar de vertaling was snel klaar en professioneel gedaan. Toen er op het laatste moment nog wat dingen veranderd moesten worden werd dat snel geregeld. Het was prettig zakendoen en we zullen een volgende keer zeker weer bij House of Words aankloppen.
Met vriendelijke groet en succes! O. Bakker en H. Mutsaers.

100+ transcripties t.b.v. groot onderzoeksproject mantelzorg.

logo-lumc

Diverse vertalingen DE – NL m.b.t. baggerwerkzaamheden.

Abeko Marine B.V.

logomarine

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. internationalisering (Universiteit Oujda, Marokko).

Hogeschool van Amsterdam

hva-logo

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. uitbreiding database.

Info hubble

InfoHubble

Begeleid paardrijden te Heemskerk. (L. op 29-12-2009)

 

Wij hebben House of Words benaderd voor het vertalen van onze algemene voorwaarden naar het Engels en het Duits. Ik had gedacht dat het inhuren van een vertaalbureau duurder zou zijn, maar de prijs viel me ontzettend mee! Over de communicatie zijn wij ook erg te spreken: goede en klantvriendelijke service, een correcte vertaling die op tijd werd geleverd.