Veelgestelde vragen

Kosten

Vraag: Waarom hebben jullie niet gewoon vaste prijzen zoals sommige andere vertaalbureaus?

Antwoord: Dat zou ten eerste al betekenen dat u voor een redelijk eenvoudige tekst teveel zou moeten betalen, en dit is uiteraard niet de bedoeling. U wilt niet teveel uitgeven en wij willen u niet afschrikken met hoge prijzen voor (relatief) eenvoudig vertaalwerk. Iedere tekst is nu eenmaal verschillend. Hoe ingewikkelder de tekst, bijvoorbeeld door het veelvuldig gebruik van jargon (= vaktaal), des te meer tijd een vertaler kwijt zal zijn aan het verwerken van uw tekst. Er valt ook te denken aan bijvoorbeeld een opsomming van machineonderdelen. Wanneer context ontbreekt (en soms zelfs ook een begeleidende afbeelding) is het extra lastig voor een vertaler om tot de juiste vertaling van dat woord te komen. De prijs zal in dit geval dus ook iets hoger liggen. Daarnaast zijn factoren als de gewenste leverdatum, talencombinatie(s) en de juistheid van uw brontekst van invloed. Sommige klanten faxen bijvoorbeeld een handgeschreven stuk dat vertaald dient te worden. U kunt hierbij denken aan notulen van een vergadering. Dergelijk geleverde teksten zullen meer tijd vergen om om te zetten naar een andere taal dan bijvoorbeeld een verslag uitgewerkt in Word- of PDF. Dit heeft te maken met het feit dat niet ieder handschrift even makkelijk te ontcijferen is. Notulen van vergaderingen worden doorgaans redelijk vlug op papier gezet, wat de leesbaarheid niet altijd bevordert. Ondanks dat we geen vaste prijzen kunnen bieden, zal House of Words altijd alles in het werk stellen om u de meest scherpe offerte voor vertaling, transcriptie, tekstredactie of proeflezen te doen toekomen. De offerte is altijd duidelijk omschreven en heeft geen kleine lettertjes. De vermelde totaalprijs is wat u uiteindelijk betaald; niets meer en niets minder. Voorwaarde hiervoor is wel dat het eventueel door u opgegeven woordental ook daadwerkelijk klopt. U betaalt uiteindelijk altijd alleen het daadwerkelijk vertaalde aantal woorden.

Vraag: Ik heb van uw vertaalbureau een offerte voor een vertaling gekregen. Op de offerte staat dat het proeflezen van de vertaling bij de prijs is inbegrepen. Is dit altijd zo en ben ik daarmee dus verplicht de vertaling te laten proeflezen?

Antwoord: House of Words laat al haar vertalingen proeflezen. Dit gebeurt door een tweede professionele vertaler. Al onze vertalers lezen hun vertalingen na afloop altijd nog eens grondig door (en voeren uiteraard een spell-check uit), maar een mens leest snel over eigen fouten heen. Vandaar dat een tweede persoon de vertaling nogmaals controleert op eventuele schoonheidsfoutjes. Dit alles wordt uiteraard gedaan om een kwalitatief hoogwaardige vertaling te verkrijgen. U bent echter niet verplicht om het werk te laten proeflezen. Wanneer u het liever zelf doet of door een andere partij, dan kunt u dat aangeven. We zullen die kosten dan weglaten uit de offerte.

Vraag: Op de prijsopgave die ik ontvangen heb staat dat het aantal bronwoorden een schatting is. Hoe kan dit?

Antwoord: Het kan bijvoorbeeld zijn dat u bij uw aanvraag heeft aangegeven dat het om 6 kantjes gaat. In de meeste gevallen zal House of Words dan uitgaan van ongeveer 350 woorden per pagina. We hebben hierbij rekening gehouden met witruimtes en gaan uit van een lettergrootte 12. Wanneer we de bestanden binnen hebben zal het precieze aantal woorden berekend worden en ontvangt u een nieuwe offerte ter ondertekening. Het spreekt uiteraard voor zich dat u alleen betaalt voor het daadwerkelijk aantal vertaalde woorden.

Vraag: We hebben al eens eerder een offerte bij House of Words aangevraagd. Dit was voor een vertaling vanuit het Engels naar het Spaans. Nu willen we dezelfde tekst vanuit het Engels naar het Duits en Grieks vertaald hebben. Kunnen we ervan uitgaan dat de kosten gelijk zijn?

Antwoord: Nee. Het kan namelijk zo zijn dat we de vertaling naar het Spaans voor u goedkoper kunnen laten verrichten dan die van naar het Duits. (Dit is vaak ook de reden waarom sommige vertaalbureaus u proberen te lokken met vaste prijzen, ongeacht welke taal; u betaalt dus vaak meer dan nodig!) Hier wellicht een beter voorbeeld: De Scandinavische landen zijn zoals u weet erg duur. Een vertaling naar het Zweeds of Deens zal om die reden dan ook een stuk duurder zijn dan naar het Russisch of Pools.

Vraag: Klopt het dat een vertaling vanuit het Engels naar bijvoorbeeld het Chinees doorgaans goedkoper is dan vanuit het Nederlands naar het Chinees?

Antwoord: Ja, dat klopt. De kosten zijn vaak sterk afhankelijk van het land waarin de vertaler verblijft, omdat het in het ene land nu eenmaal goedkoper is om te leven dan in het andere. Daarnaast hebben we in onze database een keur aan gekwalificeerde vertalers die vanuit het Engels vertalen. Dit komt uiteraard omdat Engels een wereldtaal is; het is veel lastiger iemand te vinden die dit vanuit het Nederlands kan.

Vraag: We hebben verscheidene malen per jaar teksten die vanuit Engels naar het Spaans vertaald moeten worden. Is het dan zo dat we altijd dezelfde woordprijs betalen?

Antwoord: House of Words zal te allen tijde proberen u aan een ‘vaste’ vertaler te koppelen. Hierdoor zal de consistentie van uw vertaalde documenten het hoogst blijven en kunnen we de kosten gelijk houden. Voorwaarde is echter wel dat de verschillende teksten een gelijke moeilijkheidsgraad hebben. Bevat een tekst veel jargon dan zal het tarief voor de omzetting, in dit geval naar het Spaans, hoger zijn. Omgekeerd betekent het natuurlijk ook dat u een lagere prijs betaald wanneer het een eenvoudigere tekst betreft. Kortom, alle teksten worden afzonderlijk bekeken en u betaalt altijd de best mogelijke prijs. Dit zal overigens ook het geval zijn wanneer we door drukte of bijvoorbeeld ziekte van uw ´vaste vertaler´ genoodzaakt zijn een ander persoon op uw vertaalproject te zetten. Heeft de vertaling echter haast en is op dat moment uw vaste vertaler bezet, dan kan het tarief hoger zijn. Wij zullen u altijd eerst hiervan op de hoogte stellen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Vraag: Wij hebben een flink aantal interviews die we uitgetypt willen hebben. Van welke factoren is de prijs voor transcriberen afhankelijk?

Antwoord: Net als bij het vertalen is het tarief voor transcriptie afhankelijk van een flink aantal punten. Een hele belangrijke is de kwaliteit van de opname en het duidelijk articuleren door de sprekers. Wanneer er veel gekraak of achtergrondgeluid te horen is zal de uitwerking meer tijd, en dus meer geld kosten. Wanneer een spreker bijvoorbeeld woorden inslikt of gewoon zeer onduidelijk spreekt, zal de transcribeerder het stukje audio meerdere malen moeten beluisteren om het juiste ‘op papier’ te krijgen. Daarnaast zijn factoren als het aantal sprekers, maar zeker ook het gespreksonderwerp van belang. Conversaties met veel jargon kosten beduidend meer tijd om uit te werken dan alledaagse gesprekken. Een minstens zo belangrijke factor is het soort transcriptie. Een tekst letterlijk uitwerken kan door versprekingen, tussenpozen, het woord ‘eh’ en het zoeken naar woorden door één van de sprekers behoorlijk arbeidsintensief zijn. U kunt de kosten die een transcriptie met zich meebrengt dus beperken door de vragen die u wilt stellen op papier te zetten, en de bevraagde zijn/haar verhaal te laten doen zonder dat de ander er doorheen praat. Veel klanten willen daarnaast graag een tijdsaanduiding vóór iedere regel en een indicatie van welke persoon iets zegt. Het spreekt voor zich dat dit een duurdere optie is dan het gewoon achter elkaar uittikken van tekst wat andere klanten soms willen.

Vraag: Wij hebben grote volumes tekst die vertaald moeten worden vanuit het Nederlands naar het Duits. Krijgen we hiervoor een korting?

Antwoord: In de regel kunnen we u zeker een korting bieden. Met name wanneer het om één of slechts een paar doeltalen gaat. Sommige opdrachtgevers hebben echter wat minder grote teksten, maar wensen die wel vertaald te hebben naar veel talen. Dit vraagt van ons uiteraard veel meer organisatiewerk en zal daarom ook kostbaarder zijn. Op die manier kan het dus voorkomen dat u voor eenzelfde hoeveelheid woorden in de ene situatie goedkoper uit bent dan de andere. Feit blijft echter wel dat we altijd alles in het werk zullen stelllen u een zo aantrekkelijk mogelijke prijs te bieden.

Vraag: We zijn erg tevreden over de vertalingen die House of Words ons tot nog toe leverde. Nu hebben we in de toekomst nog veel meer teksten die we door jullie vertaalbureau willen laten vertalen. Kunnen we als ‘vaste klant’ afspraken maken over een vaste prijs?

Antwoord: Een vaste prijs geven is zoals eerder al aangegeven erg lastig. Ingewikkelde teksten met jargon zijn voor onze vertalers redelijk tijdrovend en zullen daarom kostbaarder zijn. Echter, wanneer uw teksten gemiddeld genomen eenzelfde moeilijkheidsgraad hebben, zullen we zeker tot een goede overeenstemming kunnen komen. Leg uw wensen bij ons neer en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Vraag: Ik heb een halve pagina en wil deze laten vertalen. Accepteren jullie kleine opdrachten?
Antwoord: Uiteraard; we rekenen NIET EENS een minimumbedrag zoals andere bureaus doen!

Vraag: Waarom is House of Words goedkoper dan de meeste andere bureaus?
Antwoord: We kunnen lage prijzen hanteren, omdat we geen dure kantoren hebben.

Vraag: Wij hebben regelmatig vertalingen nodig. Is dat een probleem?
Antwoord: Nee. Hoe meer, hoe beter. We hanteren zelfs scherpere prijzen voor onze vaste klanten en grote projecten

Kwaliteit.

Vraag: Wat doen jullie om ervoor te zorgen dat ik de beste kwaliteit krijg?

Antwoord: Al onze vertalers hebben minimaal 5 jaar vertaalervaring en vertalen enkel naar hun moedertaal. Daarnaast wordt al het werk standaard door een tweede professionele vertaler nagekeken; het zogenaamde proeflezen. De proeflezer controleert de doeltekst tegen de brontekst. Er zijn veel vertaalbureaus die voor het proeflezen van de vertaling alleen de vertaling zelf opsturen. De proeflezer kan in een dergelijk geval dus alleen maar kijken of de tekst grammaticaal en qua spelling klopt. De vraag blijft dan echter of de vertaling wel de werkelijke vertolking van de originele tekst is. Wij sturen de proeflezer uiteraard zowel de vertaling als de bron; wel zo logisch. Na de gecontroleerde vertaling retour te hebben gekregen van de proeflezer, doen wij zelf nog een laatste check. Uiteindelijk zijn er dus 3 verschillende personen met uw document aan het werk geweest.

Vraag: Stel nu dat ik om een of andere reden niet helemaal tevreden ben over het geleverde werk. Wat dan?

Antwoord: We werken over het algemeen met een vaste club mensen die hun sporen ruimschoots verdiend hebben. Het kan echter zijn dat er zowel bij de vertaler als de proeflezer een foutje tussendoor slipt; het is en blijft mensenwerk. Wij zetten dit uiteraard kosteloos recht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u de vertaling niet commercieel genoeg vindt klinken en hier en daar graag een andere bewoording had gezien. We vragen in dergelijke gevallen in eerste instantie altijd om een reactie van de vertaler. Deze kent het land van de doeltaal goed en zal u degelijk kunnen adviseren. Kleine aanpassingen (ook tegen het advies van de vertaler in) zullen wij kosteloos verzorgen. Grote hoeveelheden aanpassingen (tegen het onderbouwde advies van de vertaler in) zullen wel extra kosten met zich meebrengen. Het is dus van belang dat u ons goed inlicht over uw wensen.

Vraag: Kunnen wij nog meer van jullie verwachten dan enkel het vertalen, redigeren, transcriberen en proeflezen van onze teksten?

Antwoord: Ja. Wanneer wij een spelfout of een andere misser in uw document aantreffen, dan zullen we u dat zeker melden. U betaalt daar uiteraard niets extra’s voor; wij vinden gewoon dat dat zo hoort. Mocht er door een dergelijke fout of om een andere reden onduidelijkheid bestaan over uw tekst, dan zullen we om opheldering vragen. Onze vertalers willen graag hoge kwaliteit werk leveren en zullen bij zaken die hen niet helemaal duidelijk zijn zeker contact opnemen.

Vraag: Kan ik zelf nog iets doen om ervoor te zorgen dat ik een kwalitatief hoogwaardige vertaling krijg en om eventueel kosten te drukken?

Antwoord: Jazeker. Op de eerste plaats is het van groot belang dat u ons van zoveel mogelijk informatie voorziet. Niet alle informatie is altijd even belangrijk, maar we kunnen beter te veel weten dan te weinig. Veel bedrijven willen hun website, jaarverslag of algemene voorwaarden vertaald hebben naar het Engels. Voor ons is het dan van groot belang te weten of u het naar het Amerikaans-Engels of het Brits-Engels omgezet wenst te hebben. Iets soortgelijks geldt bijvoorbeeld voor het Portugees. Wanneer uw klant zich namelijk in Brazilië bevindt (waar men Braziliaans-Portugees spreekt), zal er een andere vertaler ingezet moeten worden dan wanneer uw klant in het zuidwesten van Europa gevestigd is. Een tweede punt is ervoor te zorgen dat de tekst duidelijk is en geen bewoordingen bevat die makkelijk voor andere uitleg vatbaar is. Het extreem lang van stof zijn kan vaak ook verwarring in de hand werken. In een dergelijk twijfelgeval zal wel om opheldering gevraagd worden. (voorkomen is beter dan genezen). Dit kost tijd en kan voor zowel u als de vertaler de nodige frustratie opleveren, terwijl dat helemaal niet nodig hoeft te zijn.

Een laatste punt (en daarom zeker niet onbelangrijk!): uw publiek. Voor wie is uw document bedoeld. Wat is uw doelgroep? De vertaling van een computerspel zal in een andere stijl verwoord moeten worden dan een persbericht of brochure of website voor bijvoorbeeld kinderkleding.

Vraag: Wij hebben vertalingen nodig van een groot aantal productbeschrijvingen. In deze beschrijvingen komen sommige onderdelen vaker terug. Hoe kunnen jullie de consistentie bij deze en eventuele vervolgopdrachten garanderen?

Antwoord: In veel van dergelijke gevallen maken we gebruik van het programma Trados. Dit programma is uitermate geschikt als hulp bij het vertalen van bijvoorbeeld beschrijvingen, maar ook websites en handleidingen. In genoemde teksten komen vaak tags voor. Voor u als klant is het van groot belang dat de tags ongewijzigd blijven. Trados zet automatisch de juiste tags op de juiste plek neer en waarschuwt wanneer er een discrepantie tussen de bron- en de doeltekst is. Daarnaast maakt Trados gebruik van een vertaalgeheugen. Bij handleidingen komen bijvoorbeeld vaker dezelfde stukjes tekst terug. Hierbij valt te denken aan stukjes als ‘Buiten het bereik van kinderen houden’ of ‘Onderhoud dient enkel en alleen uitgevoerd te worden door een erkend vakman’. Trados onthoudt de vertaling en plaats het zelf wanneer eenzelfde zin later weer volgt. Op die manier wordt niet alleen iedere keer dezelfde gewenste bewoording gebruikt, maar drukt dit ook de kosten. Als u hier meer over wilt weten leggen we het u graag uit.

ALLERHANDE

Vraag: Ik heb een tekst die proefgelezen moet worden. Hoe kan ik een offerte krijgen?
Antwoord: Ga a.u.b. naar de ‘OFFERTE AANVRAGEN’ -pagina en vul het formulier in. U ontvangt dan binnen één werkdag een duidelijke opgave.

Vraag: Maakt u ook gebruik van kortingen?
Antwoord: Ja. Iedere maand geven we willekeurige klanten een korting van 5 tot 10 %. Het zou dus zomaar voor kunnen komen dat u (samen met uw voltooide project) een kortingscode krijgt die u kunt gebruiken voor uw volgende project.

Vraag: Ik ben een vaste klant en wil graag mijn naam en website vermeld hebben op de ‘REFERENTIES’-pagina. Kan dat?
Antwoord: Natuurlijk! Het genoegen is geheel aan onze kant. Stuurt u a.u.b. uw feedback over onze diensten, inclusief uw gegevens (naam/website enz.), naar info@houseofwords.nl en u treft het binnen enkele dagen op onze website aan.

Vraag: We zouden graag een partner van House of Words willen zijn. Is dat mogelijk?
Antwoord: Niets is onmogelijk. Stuurt u a.u.b. uw ideeën naar info@houseofwords.nl en wij komen er zo spoedig mogelijk op terug.

Vraag: Wat is een CAT tool?
Antwoord: Het woord CAT is de afkorting van ‘Computer Aided Translation’. Het helpt de vertalers onder andere een bepaald niveau van consistentie te handhaven.

Vraag: Is het belangrijk om een woordenlijst bij te houden?
Antwoord: Een woordenlijst is een fundamenteel hulpmiddel dat, in de meeste gevallen door de klant aangeleverd wordt, en draagt bij aan het leveren van een consistente en kwalitatief hoogwaardige vertaling (bijv. bij projecten met verscheidene vertalers).

Vraag: De login-functie op de site blijkt niet te werken. Hoort dit zo?
Antwoord: Nee. Daar werken we op het moment nog aan. In de nabije toekomst zal er een speciaal portaal aangemaakt worden voor zowel de vertalers als de klanten. Hierdoor zullen zowel de vertalers als wij nog effectiever kunnen werken dan we nu al doen.

Vraag: Ik ben een freelance vertaler. Kan ik voor House of Words werken?
Antwoord: Dat hangt van een aantal zaken af. We hebben goed opgeleide, ervaren mensen nodig die de nodige vaardigheden hebben. Je kunt je CV naar info@houseofwords.nl sturen. Na deze goed bestudeerd te hebben zullen we je een aantal formulieren sturen die je dient in te vullen. In de meeste gevallen zullen we je ook vragen een testvertaling te doen. Wanneer alles naar behoren is zal je in onze database worden opgenomen.

Vraag: Hanteert u een starttarief voor vertaalprojecten?
Antwoord: Andere bureaus en zelfs freelancers rekenen vaak tussen de 10 en 30 euro. Wij hebben echter geen minimumtarief; in sommige gevallen brengen we zelfs niets in rekening voor zeer kleine projecten die vertaald, geredigeerd of proefgelezen moeten worden.

Vraag: Nemen computers het werk van vertalers over?

Antwoord: De vertaalmachines worden steeds beter maar ze komen nog lang niet in de buurt. Al decennia voorspellen taalkundigen en computerexperts dat het wezen van de taal spoedig doorgrond zal worden waarna vertalen puur een kwestie van brute rekenkracht wordt. De experts hebben op dit gebied echter ongelijk gehad tot op heden. Vertalers gebruiken steeds meer tools die het vertalen versnellen en repeterende passages uit de teksten halen, maar vertaalmachines zijn nog steeds niet te gebruiken voor de professionele vertaalindustrie. Vertalen is simpelweg een ambacht waarbij creativiteit en gevoel een belangrijke rol spelen.

Vraag: Maakt het wat uit hoe ik een tekst ter vertaling aanlever?

Antwoord: Jazeker, de meeste vertalers hebben een sterke voorkeur om vanaf het beeldscherm te werken. Door een tekst in digitaal formaat aan te leveren kan een vertaler het bron- en doeldocument in twee programmavensters boven elkaar plaatsen. Dit verhoogt de productiviteit. Daarnaast zijn er voordelen te behalen als men een digitaal document inleest in een vertaalprogramma. Stelt u zich hierbij niet voor dat dit programma dan de vertaling maakt, maar het ondersteunt de vertaler wel bij het waarborgen van de interne consistentie, met andere woorden: of hij wel steeds dezelfde terminologie hanteert. Op die manier is de aanlevering van een document dus van invloed op de vertaalkwaliteit.

Vraag: Wat zijn translation tools?

Antwoord: Translation tools of vertaalgereedschappen zijn softwareprogramma’s die de vertaler ondersteunen bij het vertaalproces. Door tijdens het vertaalproces vertaalsegmenten (woorden, zinnen of alinea’s) van de bron- en doeltaal in gestructureerde databases op te slaan waarborgen de tools de consistentie van de vertaling, en kunnen zij vertalingen van repeterende vertaalsegmenten aan de vertaler suggereren.

Vraag: Wat is een beëdigde vertaling? En waar heb je zo’n vertaling voor nodig?

Antwoord: Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een beëdigde vertaler. Dat is een vertaler die op basis van zijn opleiding of ervaring een professionele eed mag afleggen voor een rechtbank waarna hij bevoegd is tot het vertalen van bepaalde officiële documenten. Afhankelijk van het soort document en van het land waar het naartoe moet, kan de betreffende instantie eisen dat de vertaling van zo’n document door een beëdigde vertaler gedaan moet worden. Strikt genomen heeft het feit dat een vertaler beëdigd is niets te maken met de vertaalkwaliteiten van die persoon. Veel uitmuntende vertalers nemen nooit de moeite om zich te laten beëdigen.

Vraag: Ik heb een vraag, maar deze wordt hierboven niet beantwoord. Zal het voor altijd een mysterie blijven?
Antwoord: Natuurlijk niet! U kunt ons iedere vraag stellen. We zijn bereikbaar via e-mail, telefoon, MSN en Skype. U kunt de betreffende informatie op de ‘CONTACT’-pagina vinden.

Vanuit vertalingen naar meer!

Marketing Manager ITQ (29-7-2021)

“ITQ heeft zich ontwikkeld tot een zeer doelgerichte, flexibele VMware partner. We helpen onze opdrachtgevers van strategie tot uitvoering met onze oplossingen. Ons doel is eenvoudig en duidelijk: de beste VMware-kennispartner worden. We kunnen dat maar op één manier realiseren en dat is met de beste en meest toegewijde werknemers, partners en leveranciers werken die er zijn.

Met House of Words zijn we gestart met diverse vertalingen van/naar Nederlands, Engels en Duits. We willen goede vertalingen, maar ze hoeven niet altijd letterlijk te zijn: we willen vertalingen waaruit de strekking van de tekst blijkt in de woorden die passen in die taal en bij ons publiek. De vertalers van House of Words denken na over de teksten en geven hierbij suggesties.

Op dit moment wordt het merendeel van ons vertaalwerk door House of Words verzorgd en inmiddels hebben we de samenwerking uitgebreid naar het opstellen van klant-referenties. House of Words neemt de klant-interviews af en levert de teksten, geschreven in de taal van de klant. Daarnaast laten we diverse teksten bewerken, zodat ze voldoen aan ons Messaging Framework.”

 

Snel, vakkundig en een goede prijs

 

“Snelle reacties, vakkundig advies & resultaat en levert werk vaak eerder op dan de afgesproken deadline.
House of Words denkt mee met elke tekst en geeft zinvolle verbeteringen en opmerkingen. Een aanrader voor iedereen!!”

 

Vertalingen Nederlands – Engels (VS) en Engelse teksten redigeren

Dhr. M. Pater (29-10-2018)

“Onze ervaringen met House of Words zijn erg goed. 

We hebben zowel teksten vanuit het Nederlands naar het 

Engels laten vertalen als Engelstalige teksten laten redigeren. 

Op beide gebieden heeft House of Words professioneel werk 

geleverd en voor ons was de snelheid waarmee de diensten 

geleverd werden extra fijn.”  

 

Snel en flexibel

Tender manager Ballast Nedam (10-9-2018)

“Voor een internationale tender hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Tenders zijn dynamisch en daardoor onderhevig aan verandering. House of Words was flexibel om ook in het weekend extra werkzaamheden te verrichten. Zeer tevreden over het resultaat.”

 

Vakkundige spoedvertalingen voor een nette prijs.

Advocatenkantoor te provincie Utrecht op 5-10-2017 (wenst anoniem te blijven)

“Al meerdere keren hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words.
De communicatie loopt immer vlot, snelle verwerking en een zeer vakkundig resultaat voor nette duidelijke prijzen.
Wij zijn zeer tevreden.”

Snel en zeer goed werk!

Team DealQlub (Vertaalopdrachten Nederlands - Frans van 17 januari 2017 t/m 4 juli 2017)

 

“Wij hebben de samenwerking met House of Words als zeer prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en indien nodig meegezocht naar oplossingen. Afspraken worden nagekomen en het scherpe tarief maakt het plaatje af. Wij zijn zeer tevreden!”

Team DealQlub

Vakkundig en snel.

Nicanor B. (Beëdigde vertalingen Nederlands-Engels (VS) en Nederlands-Spaans)


“Ik heb House of Words leren kennen als een vakkundig, snel, grondig werk leverend bedrijf en de service is uitstekend.
House of Words heeft inmiddels 4 vertalingen in het Engels en 1 in het Spaans voor mij naar alle tevredenheid uitgevoerd.
De service en de leveringsstiptheid zijn voor mij in alle gevallen uitstekend geweest, waarbij ze zelfs mijn vertaling op de post naar Spanje hebben verstuurd en ik deze snel heb ontvangen.
Ik zou House of Words aan vrienden en of familie adviseren.
Topwerk!”

Een aanrader voor elk vertaalwerk.

M. van Rooijen, Zoover International

zoover-nl

“Mijn ervaring met House of Words is erg goed. Dit vertaalbureau bewijst elke keer met toewijding en accuratesse  vertaalopdrachten van een goede kwaliteit te leveren. Communiceren gaat snel via mail of Skype. Spoedopdrachten en vreemde talen zijn geen probleem. Een aanrader voor elk vertaalwerk.”

 

Snelle, betrouwbare en persoonlijke service.

C. Kraan, (AanZee/Villa XL/CampingXL/ArdennenXL/CuraçaoXL)

Aanzee_logo_white

“Snelle, betrouwbare en persoonlijke service. We hebben jaren samengewerkt met House of Words en altijd naar volle tevredenheid!”

 

Goed, snel en voordelig!

Barend Linskens, Metamorfose Chroomtechnologie

Metamorfose Chroomtechnologie logo_klein

“Ons bedrijf heeft veel internationale klanten die hun producten willen laten verchromen. Om ook hen goed te informeren via onze website, hadden we zelf de teksten al vertaald. Maar we wilden zeker weten dat de tekst correct was. Dus hebben we House of Words gevraagd deze vertalingen te corrigeren. En dat hebben ze perfect gedaan. Hun pluspunten: goed, snel en voordelig!“

Flexibel tegen een scherpe prijs.

drs. J. Leeuwis, Alpine Hearing Protection.

“Geen woorden, maar daden? House of Words is onbekend met dit gezegde en laat zien dat daden leiden tot woorden.

Snelle reactie, levering, flexibel en altijd beschikbaar waar een scherpe prijs tegenover staat. Kritiek behandelen zij als feedback en reageren adequaat.”

 

 

 

 

 

Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd.

E. Smitt, tekstbureau Quibble

quibble

“Ik werk met veel plezier samen met House of Words. Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd: daar kan ik mee aankomen bij mijn klanten!”

Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking!

S. Bertuch Managing Director, Talenpalet

talenpalet

“Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking! Ik hoop dat we in de toekomst nog vaker mogen samenwerken!”

Professionele vertaling t.b.v. onze buitenlandse klanten.

R. Stalman, De Rederij- www.derederij.nl

rederij

“Ik ben zeer tevreden over de vertaling, de snelheid waarmee het gedaan is en de prijs-/kwaliteitsverhouding. Ik heb redelijk veel buitenlandse klanten en kom met goed vertaalde algemene voorwaarden professioneel over.”

Erg goed bevallen!

P.Baas, Shop Perfectly Basics

logo-perfectlybasics

“Erg goed bevallen de eerste klus. We zullen in het nieuwe jaar nog zeker vaak gebruik van jullie maken!”

Aangenaam verrast met snelheid en kwaliteit vertaling.

W. van der Plas, SkyBrokers

logo Skybrokerslogo-Skybrokers

“Wij waren aangenaam verrast met de snelheid en kwaliteit van de geleverde diensten. Onze leveringsvoorwaarden zijn cruciaal voor onze internationale klantenkring en hebben daarom deze in professioneel Engels laten vertalen door House of Words. Voor meer vertaalwerk zullen wij ons zeker weer melden.”

Onze vertaalde tekst werd goed ontvangen.

Kees van Wijngaarden, SportsBall B.V.

Logo NSD Powerball

“House of Words heeft voor ons een flyer vertaald naar het Japans. Daar ik de taal zelf niet beheers vond ik het fijn dat de tekst daar goed ontvangen werd. De vertaling werd ruimschoots binnen de afgesproken termijn opgeleverd en bovendien was de samenwerking uiterst plezierig te noemen.“

Een betrouwbaar vertaalbureau.

G. Melissopoulos, MVH Networks

mvh

“House of Words heeft zich tot een betrouwbare bondgenoot van MVH Networks ontwikkeld en is volledig toegerust om meertalige vertalingen uit te voeren voor iedere website. Ze kunnen snel voor een duidelijke offerte zorgen. De combinatie van een professioneel resultaat, het zich houden aan strakke deadlines en een redelijke prijs, maken House of Words tot een uitstekende partner.”

Kwaliteit en snelheid vertalingen goed. Verder zeer klantgerichte service.

N.v.d.E te Utrecht

“Voor de vertaling van een aantal wetenschappelijke teksten (NL) naar het Engels, hebben wij House of Words benaderd. Vanwege de inhoud was onze wens een vertaler te gebruiken met een academische achtergrond in de organisatiepsychologie. Dat was geen enkel probleem, waardoor de teksten niet alleen op het gewenste wetenschappelijke niveau vertaald konden worden, maar ook met de juiste vaktermen.

Door de kwaliteit en snelheid van de vertalingen, alsmede de zeer klantgerichte service zijn wij bijzonder tevreden met House of Words”.

Bijzonder professionele benadering.

P. Beens, Write-it Communicatieve Dienstverlening

Logo Write-it

“Voor het proeflezen van een vertaalde folder hebben we gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Het resultaat was van een zeer hoog niveau en bracht de boodschap precies zo over zoals deze bedoeld was. De benadering van House of Words is bijzonder professioneel en getuigt van hoog niveau. In de toekomst zullen we absoluut vaker gebruik maken van de geboden diensten!”

Goede ervaringen vertaling NL – VS (medisch).

W. Tuinebreijer, Wijk aan Zee

“Ik heb goede ervaringen met House of Words.”

House of Words blijft in de toekomst onze partner!

R. den Ouden, CSH Automatisering

CSH Automatisering

“Snelle service. House of Words heeft de website van onze klant vertaald vanuit het Nederlands naar Engels, Noors en Duits. Dit ging voorspoedig, al binnen enkele dagen ontvingen wij de engelse versie. En niet veel later de Noorse en Duitse versie. House of Words blijft in de toekomst onze partner!”

Wij kunnen hun diensten van harte aanbevelen.

S. Vriesema, ‘Applicatie en Zo’ - www.applicatie-en-zo.nl

Applicatie-en-zo

“Wij kennen de mensen achter vertaalbureau ‘House of Words’ en kunnen hun diensten van harte aanbevelen. Iedere vertaling, naar welke taal dan ook, zal met de grootste zorg uitgevoerd worden. Als één van onze klanten een vertaling of bijvoorbeeld een transcriptie nodig heeft, zullen wij hen zeker doorverwijzen naar dit vertaalbureau. Ook voor tekstredactie en proeflezen kan men bij hen terecht.”

Offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.

M. Verkaik, Lievers Holland

Lievers Holland_logo

“House of Words heeft veel naar het Engels en Duits vertaald voor onze website. Het was een prettige samenwerking; offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.”

Lesmateriaal in een aantal wereldtalen vertaald.

A. Appel, Ik wil naar Nederland

De vertalers van House of Words hebben voor ons in een aantal wereldtalen lesmateriaal vertaald. Het ging om zinnen en woorden. Het materiaal moet buitenlanders helpen om Nederlands te leren. Het product kan worden bekeken via www.toetsgesprokennederlands.nl. Wij zijn zeer tevreden en zullen in de toekomst zeker weer gebruik maken van House of Words!

House of Words verzorgt met regelmaat vertaalopdrachten voor ons.

R. Tholenaar, RITHOtekst

logo RITHOtekst

“House of Words verzorgt voor RITHOtekst Communicatie & Media B.V. met regelmaat vertaalopdrachten. Recente voorbeelden zijn een speciaal meertalig jubileummagazine voor een multinational uit de foodsector en een drietalige brochure voor een gerenommeerde machinefabriek en instrumentenmaker. Kijk voor meer informatie op www.rithotekst.nl“.

Zeer tevreden over snelheid en kwaliteit vertaalwerk.

Hans van der Rijst, AVR Vision Consult B.V.

AVR-kwaliteitsmanagement

“Wij zijn zeer tevreden over de snelheid van leveren en de kwaliteit van het vertaalde werk. Fijn dat House of Words haar afspraken zo goed nakomt. Een échte aanrader!”

Vertaling Nederlands – Frans.

O. Bakker en H. Mutsaers (particulieren)

Wij hebben een vertaling vanuit het Nederlands naar het Frans laten maken in verband met de verkoop naar Frankrijk van een woonschip. Het was een juridisch en technisch ingewikkeld verhaal, maar de vertaling was snel klaar en professioneel gedaan. Toen er op het laatste moment nog wat dingen veranderd moesten worden werd dat snel geregeld. Het was prettig zakendoen en we zullen een volgende keer zeker weer bij House of Words aankloppen.
Met vriendelijke groet en succes! O. Bakker en H. Mutsaers.

100+ transcripties t.b.v. groot onderzoeksproject mantelzorg.

logo-lumc

Diverse vertalingen DE – NL m.b.t. baggerwerkzaamheden.

Abeko Marine B.V.

logomarine

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. internationalisering (Universiteit Oujda, Marokko).

Hogeschool van Amsterdam

hva-logo

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. uitbreiding database.

Info hubble

InfoHubble

Begeleid paardrijden te Heemskerk. (L. op 29-12-2009)

 

Wij hebben House of Words benaderd voor het vertalen van onze algemene voorwaarden naar het Engels en het Duits. Ik had gedacht dat het inhuren van een vertaalbureau duurder zou zijn, maar de prijs viel me ontzettend mee! Over de communicatie zijn wij ook erg te spreken: goede en klantvriendelijke service, een correcte vertaling die op tijd werd geleverd.