(Beëdigde) vertalingen en (beëdigde) tolk op locatie

Reguliere vertaling

Uw vertaling wordt uitgevoerd middels een 4-fasen vertaalproces.

1. START PROCEDURE
Allereerst wordt het document/project grondig doorgenomen door onze project manager, waarna het wordt toegewezen aan de vertaler met kennis op het gebied van de tekst. De linguïst zal alle door u meegestuurde projectinformatie, alsmede dat van ons, krijgen. Vervolgens zal de vertaler, indien nodig en van toepassing, een woordenlijst en een vertaalgeheugen aanleggen waarbij hij/zij gebruik maakt van specifieke, up-to-date software. De vertaler vertaalt vervolgens het document met behulp van de geleverde tools om u er zo van te verzekeren dat u consistent taalgebruik en bewoording door uw gehele document krijgt.

2. PROEFLEZEN
Nadat de vertaling klaar is, zal een proeflezer het document controleren op grammatica, spelling, algehele nauwkeurigheid en consistentie. Gezien het feit dat iedere regio zijn eigen streektaal, taalkundige stijl en gebruiken heeft, selecteren wij proeflezers uit de streek waar u van plan bent uw product of dienst op de markt te brengen. Op deze wijze zal het eindproduct op de juiste manier gelokaliseerd zijn op de door u beoogde markt.

3. TERUGKOPPELING
De door de proeflezer voorgestelde aanpassingen worden door de project manager (pm) teruggekoppeld naar de vertaler voor feedback. De vertaler en proeflezer komen vervolgens, al dan niet met hulp van de pm, tot overeenstemming over wat de beste oplossing zal zijn; op deze wijze hebben eigenlijk twee personen de tekst vertaald.

4. LAATSTE CONTROLE

Wanneer de taalkundigen hun definitieve versie eenmaal naar de project manager hebben gestuurd, scant deze nogmaals het gehele document om er absoluut zeker van te zijn dat u tevreden zult zijn met het eindproduct. Het afgeronde product wordt op tijd geleverd!

Beëdigde vertaling

Een beëdigde vertaling is een vertaling die is gewaarmerkt door een beëdigd vertaler. Hij of zij is voor betreffende talencombinatie door een rechtbank op basis van opleiding en ervaring beëdigd. De vertaler waarmerkt de vertaling door deze ‘onlosmakelijk’ (er worden diverse methoden gebruikt) aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar oordeel correct en volledig is, en door deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

Ten aanzien van beëdigde vertalingen is het volgende belangrijk om te weten:
Sinds 1 januari 2009 geldt de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Volgens deze wet mogen beëdigde vertalingen alleen nog worden verzorgd door vertalers die als zodanig staan geregistreerd. Onze vertalers zijn in dit kwaliteitsregister opgenomen. De beëdigde vertalingen die zij verzorgen worden dus geheel volgens de wettelijke bepalingen uitgevoerd.

Welke documenten komen doorgaans in aanmerking voor beëdigde vertaling?
Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand dienen vrijwel altijd te worden beëdigd. Dit geldt eveneens voor notariële akten, diploma’s, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen.

Er bestaan geen vaste voorschriften voor het uitvoeren van een beëdigde vertaling. De vertaler dient er in algemene zin voor te zorgen dat de vertaling ‘controleerbaar’ is. Dit betekent dat de opmaak van het origineel (de brontekst) zo veel mogelijk behouden moet blijven. Voor het beschrijven van niet te vertalen elementen, zoals een handtekening of een stempel, worden rechthoekige haken geplaatst; bijvoorbeeld: [handtekening], [stempel met opschrift]. Het gebruik van een stempel is overigens niet wettelijk vastgelegd. In de praktijk wordt een beëdigde vertaling echter altijd voorzien van een stempel, aangezien een dergelijke vertaling anders vrijwel nergens wordt geaccepteerd.

Apostille / legalisatie van vertalingen

Wat is een apostille?

Een apostille is een gestandaardiseerde verklaring in de vorm van een stempel, die een lange omslachtige legalisatieprocedure vervangt. Een apostille kan alleen gebruikt worden voor vertalingen die bestemd zijn voor landen die het Apostilleverdrag ondertekend hebben.

Dankzij het Haags legalisatieverdrag (het Apostilleverdrag) is de legalisatie van buitenlandse juridische akten tussen de landen die het verdrag hebben geratificeerd een stuk eenvoudiger geworden.

U kunt zelf de apostille regelen, maar House of Words kan ook de legalisatie van uw vertaling voor u verzorgen.

Wat is legalisatie?

Voor die landen die het Verdrag van Den Haag niet hebben ondertekend, vereist het authentiek laten verklaren van documenten en handtekeningen de klassieke ‘legalisatie’ in meerdere stappen (ook wel ‘het rondje Den Haag’ genoemd). De weg die een legalisatie van een document aflegt is langer.

‘Legalisatie’ betekent dus dat een document of handtekening door een geautoriseerde instantie op echtheid wordt gecontroleerd en authentiek verklaard. Daarmee zal het document of de handtekening ook geaccepteerd worden in het land van bestemming. Het legaliseren of authentiek verklaren van documenten of handtekeningen kan op diverse manieren gedaan worden.

Legalisaties worden door de president of waarnemend president van de rechtbank getekend en daarna door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. U moet zelf zorgen dat het document wordt voorgelegd aan dit ministerie.

U kunt met overheidsdocumenten (gemeentes, ministeries, Kamer van Koophandel) die voorzien moeten worden van een legalisatie meteen naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. U mag de rechtbank in dit geval overslaan.

Waar kan ik terecht voor een apostille?

Voor een apostille, of voor de eerste stap van de legalisatie voor handtekeningen op een beëdigde vertaling, kunt u terecht bij de Centrale Balie van een rechtbank, ongeacht waar de beëdigde vertaler zijn handtekening heeft gedeponeerd. Er bestaat namelijk een centrale databank. Voor een apostille kunt u niet terecht bij een kantongerecht.

Versturen

Voor het beëdigd vertalen van uw stukken hebben we doorgaans voldoende aan een goede scan van het document waarop alles duidelijk leesbaar is. Het is dus meestal niet noodzakelijk dat wij het origineel krijgen. Een gewaarmerkte kopie is overigens ook een goede oplossing.

Wanneer de vertaling eenmaal klaar is, zullen wij u de beëdigde vertaling doorgaans per aangetekende post toesturen. De kosten hiervoor bedragen (anno 2019) € 8,45. Als u wenst dat e.e.a. via de reguliere post wordt verzonden, dan kunt u dit uiteraard aangeven. Wanneer u dicht bij ons in de buurt woont of werkt (straal van 20 km), kunnen wij de vertaling gratis bij u langsbrengen.

Beëdigd tolk op locatie

Veel notariskantoren, maar bijvoorbeeld ook overheidsinstanties, advocatenkantoren en rechtbanken hebben met enige regelmaat een (beëdigde) tolk op locatie nodig. Naast voorbereidingstijd en de daadwerkelijk tijd van tolken, zijn de reistijd en -kosten vaak een behoorlijke kostenpost. Het is dan wel prettig als u daar niet teveel geld aan kwijt bent. We hebben een grote verscheidenheid aan (beëdigde) tolken in onze database, verspreid over het hele land, dus er is er bijna altijd wel één die niet al te ver bij u uit de buurt woont.

Wat kost een vertaling?

House of Words biedt voor ieder willekeurig bedrijf kwalitatief hoogwaardige vertalingen tegen uiteenlopende omzettijden. De kosten voor vertaling kunnen behoorlijk uiteenlopen. De vertaling van een Nederlands contract naar het Duits zal uiteraard een stuk duurder zijn dan het vertalen van een voorleesboek voor kleine kinderen.

U zult dan ook op de pagina voor de prijzen van o.a. vertaling zien, dat er geen vaste tarieven zijn; iedere tekst wordt afzonderlijk door ons bekeken. U vindt hier tevens meer informatie over interessante kortingen. Daar de kosten voor een vertaling, redactie en transcriptie behoorlijk kunnen oplopen bij grotere projecten, kunnen we met vaste klanten speciale tarieven afspreken. U kunt hiervoor het offerte-formulier invullen of een mail sturen naar info@houseofwords.nl

Vanuit vertalingen naar meer!

Marketing Manager ITQ (29-7-2021)

“ITQ heeft zich ontwikkeld tot een zeer doelgerichte, flexibele VMware partner. We helpen onze opdrachtgevers van strategie tot uitvoering met onze oplossingen. Ons doel is eenvoudig en duidelijk: de beste VMware-kennispartner worden. We kunnen dat maar op één manier realiseren en dat is met de beste en meest toegewijde werknemers, partners en leveranciers werken die er zijn.

Met House of Words zijn we gestart met diverse vertalingen van/naar Nederlands, Engels en Duits. We willen goede vertalingen, maar ze hoeven niet altijd letterlijk te zijn: we willen vertalingen waaruit de strekking van de tekst blijkt in de woorden die passen in die taal en bij ons publiek. De vertalers van House of Words denken na over de teksten en geven hierbij suggesties.

Op dit moment wordt het merendeel van ons vertaalwerk door House of Words verzorgd en inmiddels hebben we de samenwerking uitgebreid naar het opstellen van klant-referenties. House of Words neemt de klant-interviews af en levert de teksten, geschreven in de taal van de klant. Daarnaast laten we diverse teksten bewerken, zodat ze voldoen aan ons Messaging Framework.”

 

Snel, vakkundig en een goede prijs

 

“Snelle reacties, vakkundig advies & resultaat en levert werk vaak eerder op dan de afgesproken deadline.
House of Words denkt mee met elke tekst en geeft zinvolle verbeteringen en opmerkingen. Een aanrader voor iedereen!!”

 

Vertalingen Nederlands – Engels (VS) en Engelse teksten redigeren

Dhr. M. Pater (29-10-2018)

“Onze ervaringen met House of Words zijn erg goed. 

We hebben zowel teksten vanuit het Nederlands naar het 

Engels laten vertalen als Engelstalige teksten laten redigeren. 

Op beide gebieden heeft House of Words professioneel werk 

geleverd en voor ons was de snelheid waarmee de diensten 

geleverd werden extra fijn.”  

 

Snel en flexibel

Tender manager Ballast Nedam (10-9-2018)

“Voor een internationale tender hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Tenders zijn dynamisch en daardoor onderhevig aan verandering. House of Words was flexibel om ook in het weekend extra werkzaamheden te verrichten. Zeer tevreden over het resultaat.”

 

Vakkundige spoedvertalingen voor een nette prijs.

Advocatenkantoor te provincie Utrecht op 5-10-2017 (wenst anoniem te blijven)

“Al meerdere keren hebben wij gebruik gemaakt van de diensten van House of Words.
De communicatie loopt immer vlot, snelle verwerking en een zeer vakkundig resultaat voor nette duidelijke prijzen.
Wij zijn zeer tevreden.”

Snel en zeer goed werk!

Team DealQlub (Vertaalopdrachten Nederlands - Frans van 17 januari 2017 t/m 4 juli 2017)

 

“Wij hebben de samenwerking met House of Words als zeer prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en indien nodig meegezocht naar oplossingen. Afspraken worden nagekomen en het scherpe tarief maakt het plaatje af. Wij zijn zeer tevreden!”

Team DealQlub

Vakkundig en snel.

Nicanor B. (Beëdigde vertalingen Nederlands-Engels (VS) en Nederlands-Spaans)


“Ik heb House of Words leren kennen als een vakkundig, snel, grondig werk leverend bedrijf en de service is uitstekend.
House of Words heeft inmiddels 4 vertalingen in het Engels en 1 in het Spaans voor mij naar alle tevredenheid uitgevoerd.
De service en de leveringsstiptheid zijn voor mij in alle gevallen uitstekend geweest, waarbij ze zelfs mijn vertaling op de post naar Spanje hebben verstuurd en ik deze snel heb ontvangen.
Ik zou House of Words aan vrienden en of familie adviseren.
Topwerk!”

Een aanrader voor elk vertaalwerk.

M. van Rooijen, Zoover International

zoover-nl

“Mijn ervaring met House of Words is erg goed. Dit vertaalbureau bewijst elke keer met toewijding en accuratesse  vertaalopdrachten van een goede kwaliteit te leveren. Communiceren gaat snel via mail of Skype. Spoedopdrachten en vreemde talen zijn geen probleem. Een aanrader voor elk vertaalwerk.”

 

Snelle, betrouwbare en persoonlijke service.

C. Kraan, (AanZee/Villa XL/CampingXL/ArdennenXL/CuraçaoXL)

Aanzee_logo_white

“Snelle, betrouwbare en persoonlijke service. We hebben jaren samengewerkt met House of Words en altijd naar volle tevredenheid!”

 

Goed, snel en voordelig!

Barend Linskens, Metamorfose Chroomtechnologie

Metamorfose Chroomtechnologie logo_klein

“Ons bedrijf heeft veel internationale klanten die hun producten willen laten verchromen. Om ook hen goed te informeren via onze website, hadden we zelf de teksten al vertaald. Maar we wilden zeker weten dat de tekst correct was. Dus hebben we House of Words gevraagd deze vertalingen te corrigeren. En dat hebben ze perfect gedaan. Hun pluspunten: goed, snel en voordelig!“

Flexibel tegen een scherpe prijs.

drs. J. Leeuwis, Alpine Hearing Protection.

“Geen woorden, maar daden? House of Words is onbekend met dit gezegde en laat zien dat daden leiden tot woorden.

Snelle reactie, levering, flexibel en altijd beschikbaar waar een scherpe prijs tegenover staat. Kritiek behandelen zij als feedback en reageren adequaat.”

 

 

 

 

 

Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd.

E. Smitt, tekstbureau Quibble

quibble

“Ik werk met veel plezier samen met House of Words. Uitstekende vertalingen, scherpe tarieven en op tijd geleverd: daar kan ik mee aankomen bij mijn klanten!”

Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking!

S. Bertuch Managing Director, Talenpalet

talenpalet

“Snel en goed werk. Een hele goede samenwerking! Ik hoop dat we in de toekomst nog vaker mogen samenwerken!”

Professionele vertaling t.b.v. onze buitenlandse klanten.

R. Stalman, De Rederij- www.derederij.nl

rederij

“Ik ben zeer tevreden over de vertaling, de snelheid waarmee het gedaan is en de prijs-/kwaliteitsverhouding. Ik heb redelijk veel buitenlandse klanten en kom met goed vertaalde algemene voorwaarden professioneel over.”

Erg goed bevallen!

P.Baas, Shop Perfectly Basics

logo-perfectlybasics

“Erg goed bevallen de eerste klus. We zullen in het nieuwe jaar nog zeker vaak gebruik van jullie maken!”

Aangenaam verrast met snelheid en kwaliteit vertaling.

W. van der Plas, SkyBrokers

logo Skybrokerslogo-Skybrokers

“Wij waren aangenaam verrast met de snelheid en kwaliteit van de geleverde diensten. Onze leveringsvoorwaarden zijn cruciaal voor onze internationale klantenkring en hebben daarom deze in professioneel Engels laten vertalen door House of Words. Voor meer vertaalwerk zullen wij ons zeker weer melden.”

Onze vertaalde tekst werd goed ontvangen.

Kees van Wijngaarden, SportsBall B.V.

Logo NSD Powerball

“House of Words heeft voor ons een flyer vertaald naar het Japans. Daar ik de taal zelf niet beheers vond ik het fijn dat de tekst daar goed ontvangen werd. De vertaling werd ruimschoots binnen de afgesproken termijn opgeleverd en bovendien was de samenwerking uiterst plezierig te noemen.“

Een betrouwbaar vertaalbureau.

G. Melissopoulos, MVH Networks

mvh

“House of Words heeft zich tot een betrouwbare bondgenoot van MVH Networks ontwikkeld en is volledig toegerust om meertalige vertalingen uit te voeren voor iedere website. Ze kunnen snel voor een duidelijke offerte zorgen. De combinatie van een professioneel resultaat, het zich houden aan strakke deadlines en een redelijke prijs, maken House of Words tot een uitstekende partner.”

Kwaliteit en snelheid vertalingen goed. Verder zeer klantgerichte service.

N.v.d.E te Utrecht

“Voor de vertaling van een aantal wetenschappelijke teksten (NL) naar het Engels, hebben wij House of Words benaderd. Vanwege de inhoud was onze wens een vertaler te gebruiken met een academische achtergrond in de organisatiepsychologie. Dat was geen enkel probleem, waardoor de teksten niet alleen op het gewenste wetenschappelijke niveau vertaald konden worden, maar ook met de juiste vaktermen.

Door de kwaliteit en snelheid van de vertalingen, alsmede de zeer klantgerichte service zijn wij bijzonder tevreden met House of Words”.

Bijzonder professionele benadering.

P. Beens, Write-it Communicatieve Dienstverlening

Logo Write-it

“Voor het proeflezen van een vertaalde folder hebben we gebruik gemaakt van de diensten van House of Words. Het resultaat was van een zeer hoog niveau en bracht de boodschap precies zo over zoals deze bedoeld was. De benadering van House of Words is bijzonder professioneel en getuigt van hoog niveau. In de toekomst zullen we absoluut vaker gebruik maken van de geboden diensten!”

Goede ervaringen vertaling NL – VS (medisch).

W. Tuinebreijer, Wijk aan Zee

“Ik heb goede ervaringen met House of Words.”

House of Words blijft in de toekomst onze partner!

R. den Ouden, CSH Automatisering

CSH Automatisering

“Snelle service. House of Words heeft de website van onze klant vertaald vanuit het Nederlands naar Engels, Noors en Duits. Dit ging voorspoedig, al binnen enkele dagen ontvingen wij de engelse versie. En niet veel later de Noorse en Duitse versie. House of Words blijft in de toekomst onze partner!”

Wij kunnen hun diensten van harte aanbevelen.

S. Vriesema, ‘Applicatie en Zo’ - www.applicatie-en-zo.nl

Applicatie-en-zo

“Wij kennen de mensen achter vertaalbureau ‘House of Words’ en kunnen hun diensten van harte aanbevelen. Iedere vertaling, naar welke taal dan ook, zal met de grootste zorg uitgevoerd worden. Als één van onze klanten een vertaling of bijvoorbeeld een transcriptie nodig heeft, zullen wij hen zeker doorverwijzen naar dit vertaalbureau. Ook voor tekstredactie en proeflezen kan men bij hen terecht.”

Offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.

M. Verkaik, Lievers Holland

Lievers Holland_logo

“House of Words heeft veel naar het Engels en Duits vertaald voor onze website. Het was een prettige samenwerking; offerte direct in huis, snelle levertijden en prima vertalingen tegen scherpe tarieven.”

Lesmateriaal in een aantal wereldtalen vertaald.

A. Appel, Ik wil naar Nederland

De vertalers van House of Words hebben voor ons in een aantal wereldtalen lesmateriaal vertaald. Het ging om zinnen en woorden. Het materiaal moet buitenlanders helpen om Nederlands te leren. Het product kan worden bekeken via www.toetsgesprokennederlands.nl. Wij zijn zeer tevreden en zullen in de toekomst zeker weer gebruik maken van House of Words!

House of Words verzorgt met regelmaat vertaalopdrachten voor ons.

R. Tholenaar, RITHOtekst

logo RITHOtekst

“House of Words verzorgt voor RITHOtekst Communicatie & Media B.V. met regelmaat vertaalopdrachten. Recente voorbeelden zijn een speciaal meertalig jubileummagazine voor een multinational uit de foodsector en een drietalige brochure voor een gerenommeerde machinefabriek en instrumentenmaker. Kijk voor meer informatie op www.rithotekst.nl“.

Zeer tevreden over snelheid en kwaliteit vertaalwerk.

Hans van der Rijst, AVR Vision Consult B.V.

AVR-kwaliteitsmanagement

“Wij zijn zeer tevreden over de snelheid van leveren en de kwaliteit van het vertaalde werk. Fijn dat House of Words haar afspraken zo goed nakomt. Een échte aanrader!”

Vertaling Nederlands – Frans.

O. Bakker en H. Mutsaers (particulieren)

Wij hebben een vertaling vanuit het Nederlands naar het Frans laten maken in verband met de verkoop naar Frankrijk van een woonschip. Het was een juridisch en technisch ingewikkeld verhaal, maar de vertaling was snel klaar en professioneel gedaan. Toen er op het laatste moment nog wat dingen veranderd moesten worden werd dat snel geregeld. Het was prettig zakendoen en we zullen een volgende keer zeker weer bij House of Words aankloppen.
Met vriendelijke groet en succes! O. Bakker en H. Mutsaers.

100+ transcripties t.b.v. groot onderzoeksproject mantelzorg.

logo-lumc

Diverse vertalingen DE – NL m.b.t. baggerwerkzaamheden.

Abeko Marine B.V.

logomarine

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. internationalisering (Universiteit Oujda, Marokko).

Hogeschool van Amsterdam

hva-logo

Diverse vertalingen NL – FR t.b.v. uitbreiding database.

Info hubble

InfoHubble

Begeleid paardrijden te Heemskerk. (L. op 29-12-2009)

 

Wij hebben House of Words benaderd voor het vertalen van onze algemene voorwaarden naar het Engels en het Duits. Ik had gedacht dat het inhuren van een vertaalbureau duurder zou zijn, maar de prijs viel me ontzettend mee! Over de communicatie zijn wij ook erg te spreken: goede en klantvriendelijke service, een correcte vertaling die op tijd werd geleverd.